Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kölner Hochschule für Katholische Theologie (dawniej: Philosophisch-Theologische Hochschule St. Augustin), a także studiów podyplomowych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich i trójmiejskich kancelariach prawnych, a także pracując jako prawnik in-house w stołecznej instytucji finansowej podlegającej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2018 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w Gdyni. Związany z branżą morską i stoczniową.

Cechuje go umiejętność myślenia poza schematami. Znajduje upodobanie w nowych wyzwaniach. Satysfakcję zawodową czerpie ze spraw, które wymagają wnikliwości, nieszablonowości i kreatywności.

Choć aktywnie uczestniczył w procesach M&A, doradzał na co dzień członkom zarządów dużych spółek prawa handlowego, negocjował kilkusetmilionowe kontrakty z trudnymi partnerami biznesowymi, zastępował Klientów w kilkudziesięciu procesach sądowych, w tym o milionowe roszczenia, w swej działalności zawodowej z równym zaangażowaniem pochyla się także nad problemami prawnymi osób wykluczonych społecznie.

Negocjacje rozumie jako rozmowę, która pozwala osiągnąć wspólny cel. Mediacje pojmuje jako rozmowę, która potrafi zbliżyć oddalone od siebie stanowiska.

Pomoc prawną świadczy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.